Onderhoud

Het onderhouden van het gebouw is een van de voornaamste taken van de Vereniging van Eigenaren. In een goed onderhouden pand is het immers prettiger wonen dan in een pand dat in slechte staat verkeerd. Ook zal de waarde van een appartementsrecht in een goed onderhouden gebouw aanzienlijk hoger zijn dan in een gebouw met achterstallig onderhoud.

Welke onderdelen van het onderhoud voor rekening van de individuele eigenaar komen en welke voor de VvE, is vastgelegd in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Dit reglement is bij de oprichting van de VvE opgesteld. De VvE dient over het algemeen zorg te dragen voor het onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het dak, het voegwerk, de balkons en het schilderwerk.

Om ervoor te zorgen dat er voor het uit te voeren onderhoud voldoende geld aanwezig is, is het verstandig om een meerjaren reserveringsplan op te stellen. Hiermee kunnen financiƫle tegenvallers worden voorkomen en voldoet de Vereniging van Eigenaren aan de wettelijke eis een reservefonds aan te houden. Ook is het belangrijk om het klein onderhoud goed bij te houden en deze, indien nodig, aan professionele bedrijven uit te besteden.

Indien de VvE de keuze maakt voor AAVvE (uitsluitend administratief beheer) zijn de werkzaamheden aangaande het onderhoud en het organiseren hiervan voor de VvE zelf.

Omdat wij wel over de nodige kennis en ervaring beschikken inzake het beheer vanuit AB Beheer, is het wel mogelijk de VvE op basis van aanvullende dienstverlening te ondersteunen.